Privacybeleid

Privacyverklaring (GDPR)
Deze privacyverklaring is opgesteld om in regel te zijn met de General Data Protection Regulation (GDPR) wet die in voege gaat op 25 mei 2018.

1.0 Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.
Uw gegevens worden verwerkt en opgeslagen in de database van ons accountantkantoor, te weten Meesters Accountants bvba, gelegen in Wijnegem aan de Eikenlaan 2, bus 1 en gekend als onderneming onder nummer 0447.620.257.

T&K Van Hoof heeft toegang tot deze gegevens en kan deze inzien, bewerken en aanvullen. De verantwoordelijke hiervoor binnen T&K Van Hoof is de heer Thierry Van Hoof, zaakvoerder van het bedrijf gekend onder nummer 0715.604.830

Voor vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u zich als eerst richten op T&K Van Hoof, bereikbaar via info@tkvanhoof.be. Het is mogelijk dat wij u vervolgens doorsturen naar onze accountants.

2.0 Doeleinde van de verwerking van de persoonsgegevens.
T&K Van Hoof verwerkt de persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het versturen van een offerte of prijsaanbieding voor één van onze producten of diensten. Het aanmaken van een klantenbestand in ons systeem is hiervoor noodzakelijk en gebeurt daarom enkel op het moment dat de klant ons nadrukkelijk vraagt om een offerte of prijsaanbieding op te sturen.
  2. Het uitvoeren van een overeenkomst met betrekking tot de levering van producten, of het uitvoeren van één van de diensten waartoe het bedrijf gemachtigd is. De facturatie van de diensten en producten behoort hier ook bij.
  3. Het inplannen van een afspraak bij een offerte aanvraag via een third party, via onze website of bij een direct contact (bijvoorbeeld per e-mail, telefonisch of offline).
  4. Het versturen van elektronische – en fysieke post of telefonisch contact.

3.0 Welke persoonsgegevens en van wie?
In gevolg van de vermelde doeleinde onder sectie 2 ‘Doeleinde van de verwerking van de persoonsgegevens’, kunnen wij de volgende persoonsgegevens opslaan: voornaam, naam, e-mailadres, adres, vestigingsadres, ondernemingsnummer en telefoonnummer.

De bovengenoemde persoonsgegevens worden slechts opgeslagen van die persoon die in contact is met T&K Van Hoof voor het verkrijgen van een offerte, prijsaanbieding of bij de uitvoer van een overeenkomst. De gegevens van andere personen worden niet opgenomen.

4.0 Publicatie van foto’s van de werf.
Doorgaans maken wij foto’s van de voortgang van de werken op de werf. Indien wij daarvoor toestemming krijgen, zullen wij deze foto’s later publiceren op onze Social Media kanalen, onze website en in folders. Hierbij dragen wij zorg dat uw privacy bewaard blijft, en halen wij alle informatie weg die kan leiden tot identificatie van onze klant.

5.0 Ontvanger van de gegevens.
T&K Van Hoof gebruikt de software die geleverd wordt door haar accountant kantoor voor de opslag van de persoonsgegevens. Buiten die werking om, worden uw gegevens nooit overgedragen aan landen buiten Europa. Daarnaast staan wij in voor het feit dat uw gegevens niet verder gedeeld worden met andere bedrijven, buiten die bedrijven om die vermeld worden in het privacy beleid van ons accountant kantoor. Ook zullen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden gebruikt worden en zullen wij deze ook niet verkopen.

6.0 Bescherming van de persoonsgegevens.
Het accountant kantoor waar T&K Van Hoof mee samenwerkt heeft een uitgebreid scala aan veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen.

7.0 Bewaartermijn van de persoonsgegevens.
Uw persoonsgegevens worden niet korter, maar ook niet langer bewaart dan de Wet ons verplicht.

8.0 Inzage van de persoonsgegevens.
Indien u inzicht wenst te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u bewaren, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij T&K Van Hoof. Schriftelijke verzoeken kunt u, per aangetekend schrijven, versturen naar T&K Van Hoof, Kroonstraat 39, 2140 Antwerpen.

9.0 Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens.

Hebt u klachten over hoe T&K Van Hoof uw gegevens verwerkt, dan kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32 (0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
E-mail commission@privacycommission.be
URL https://www.privacycommission.be