Maatregelen in het kader van COVID-19.

België is op het moment in de ban van het COVID-19 virus. De Federale Overheid heeft een aantal aanbevelingen en maatregelen getroffen om verspreiding van het virus te beperken. Ook T&K Van Hoof volgt deze aanbevelingen en heeft een aantal maatregelen getroffen ter bescherming van onze klanten en medewerkers.

We blijven graag allemaal gezond. Zeker binnen een klein bedrijf als T&K Van Hoof is een besmetting een grote last en zal het ervoor zorgen dat een deel van onze activiteiten geforceerd stop gezet worden. Daarom doen we er alles aan om dit te voorkomen en onze klanten zo goed mogelijk te blijven bedienen.

Onze leveranciers zijn op dit moment gewoon geopend en blijven produceren. Hierdoor zijn we verzekerd dat leveringen doorgaan en we voldoende voorraad hebben om al onze werven af te werken of op te starten. Mocht dit onverhoopt veranderen, dan bekijken wij geval per geval wat wij kunnen doen. Uitstellen is slechts het laatste waar wij aan denken.

We blijven daarnaast hard werken aan de opstart van het tuinseizoen en behandelen alle offerteaanvragen die binnenkomen. Hierbij gelden wel onderstaande aanpassingen:

  • Normaliter worden alle offerteaanvragen persoonlijk bij onze klanten afgehandeld. Vanaf nu tot het einde van de maatregelen, worden alle offerteaanvragen enkel op afstand verwerkt. Indien nodig nemen we telefonisch contact op met onze klanten, of vragen we bijkomende informatie per e-mail. Het is handig om extra informatie in uw aanvraag te plaatsen, zodanig dat wij deze direct goed kunnen behandelen.
  • We gaan, tenzij anders vermeld, altijd uit van een plaatsing in ideale omstandigheden. Hebt u liever dat wij toch ter plaatse komen, dan zal dit moeten wachten tot de maatregelen van de overheid zijn opgeheven.

Op onze speciale pagina kunt u nog altijd een offerte aanvraag doen. We hebben ons formulier aangepast zodanig u in de mogelijkheid bent om direct foto’s bij te voegen.

Voor onze projecten die gepland zijn, gelden onderstaande afspraken en maatregelen. We vragen onze klanten om hier ook rekening mee te houden en actief mee te werken om een goed verloop van uw project te hebben. Enkel met deze maatregelen kunnen we de plaatsing garanderen, zowel bij u als de klanten die na u komen.

  • Projecten en werven waarbij wij door een huis of gebouw moeten gaan voor de levering en om tot de werf te komen, worden verplaatst tot minstens na het paasverlof. We zullen tijdens het paasverlof evalueren of we deze werven kunnen laten doorgaan, of dat een verdere verplaatsing nodig is.Update: We plannen werven waarbij levering door een gebouw of huis nodig is, vanaf eind juni terug in. Onze getroffen klanten worden persoonlijk gecontacteerd voor het vastleggen van de datum. 
  • We vragen onze klanten om voldoende afstand te nemen op onze collega’s, zodanig dat er geen besmetting mogelijk is. Het moet namelijk niet zijn dat u zich ziek voelt, maar toch zelf besmet bent en andere kan besmetten. In deze tijden is het beleefd om onbeleefd te zijn.
  • Verwacht u ons binnenkort voor uw project, maar u voelt zich ziek of u hebt symptomen van het coronavirus? Vraag dan aan ons om uw project tijdelijk te verplaatsen tot u zich beter voelt. Op die manier voorkomen we extra besmettingen.
  • We vragen aan u om kleine voorbereidingen te treffen, zodanig we persoonlijk contact kunnen uitsluiten of beperken. Zo is het gewenst dat er reeds elektriciteit en watervoorziening klaar liggen, tenzij dat u buiten het huis aansluitingen hebt voor elektriciteit en water.

Door bovenstaande maatregelen treffen we gelukkig slechts een kleine groep van onze klanten. Ze zorgt er echter wel voor dat we kunnen doen waar wij voor staan: een kwaliteitsproduct brengen bij onze klant. Normaliter zult u dus weinig merken van de getroffen maatregelen.

Klanten die getroffen worden door deze maatregelen in de vorm van uitstel, worden persoonlijk gecontacteerd. Zij krijgen een nieuwe datum toegewezen, maar deze kan nog veranderen indien de maatregelen van de overheid worden uitgebreid of verlengd.

Indien u vragen hebt over de maatregelen die T&K Van Hoof treft, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Bedankt om mee te werken in deze lastige tijden. Zorg goed voor uzelf en uw dierbaren.